top of page

Systemische blogs

  • Foto van schrijverBas Roeleveld - jeplekinnemen.nu

"Toewending is een beweging die in het hart begint. Die gaat ons gemakkelijk af als het ons eerst gelukt is ons naar onze moeder te wenden. Wat doen we echter als er iets gebeurd is waardoor dit toewenden verhinderd is of vroegtijdig onderbroken werd? In plaats van ons met liefde en achting te keren naar onszelf en anderen, wenden we ons van hen af. Dan wordt het afwenden de innerlijke en uiterlijke basisbeweging in onze relaties, ook in onze relatie tot succes. De vraag is: hoe kunnen we de beweging waarin we ons afwenden omkeren in de richting van toewending naar ons leven, naar andere mensen, naar ons succes en naar ons geluk? Daarvoor stelde Bert Hellinger een oefening en beweging voor die je van binnen bij jezelf kunt maken. Daarmee nemen we de beweging van afwending in ons lichaam eerst waar, om haar daarna te kunnen omkeren in een alomvattende toewending." uit: Bert Hellinger, 'Succes in leven en werken´
Hier is de oefening stap voor stap: "1. We gaan rechtop op de rand van een stoel zitten, ademen door de mond diep uit en door de neus diep in. Wij houden de ogen daarbij open en herhalen deze ademhaling nog twee keer. Daarna doen we de ogen dicht en ademen normaal. Onze handen liggen op onze bovenbenen, met de handpalmen naar boven geopend.

2. Langzaam strekken we armen en handen steeds verder naar voren, naar iemand toe. Daarbij blijven we rechtop zitten, merken hoe onze rug rechter wordt naarmate we onze armen verder naar voren strekken. We stellen ons (dan) voor dat we ze naar onze moeder uitstrekken.

3. Terwijl we in deze houding blijven, realiseren we ons op welke verschillende manieren we ons in ons leven van anderen (en onszelf) hebben afgewend in plaats van toegewend. We blijven in deze houding, ook als we dat op dit moment misschien nog moeilijk vinden. We bewegen onze armen en onze open handen nog verder naar voor en houden onze rug daarbij rechtop.

4. Rustig en langzaam openen we de ogen. Daarmee nemen we, zonder ons te bewegen, onze omgeving waar als één geheel. We zijn op haar als geheel gericht, zowel naar voor, naar rechts, naar links als zelfs ook naar achter.

5. We openen onze oren, bereid om zowel alles als het geheel te horen van wat anderen ons willen meedelen. Met hen ervaren we onszelf in het met liefde en vertrouwen toegekeerd zijn naar onze moeder en vele andere mensen. En we ervaren ons met hen allen als één.

6. We gaan weer drie keer diep ademen. Eerst ademen we uit en dan drie keer diep in en uit. We blijven nog steeds rechtop zitten, met rechte rug en licht naar voren gebogen.

7. Met veel mensen voelen we ons opeens anders verbonden, met stralende ogen en open oren voelen we ons op een andere manier naar hen toegekeerd.ook naar degenen met wie we verbonden zijn door ons beroep en werk.

Wat gebeurt nu met ons succes? Laat het nog op zich wachten? Wat gebeurt er met ons geluk? Ook zij keren zich naar ons toe, net als onze moeder." www.jeplekinnemen.nu338 weergaven0 opmerkingen
  • Foto van schrijverBas Roeleveld - jeplekinnemen.nu

"De zwarte schapen van een familie zijn eigenlijk bevrijders van hun stamboom. Familieleden die zich niet aanpassen aan familieregels of tradities, degenen die voortdurend proberen om overtuigingen te veranderen.

Degenen die wegen kiezen die in strijd zijn met de platgetreden paden van familielijnen, degenen die worden bekritiseerd, beoordeeld en zelfs afgewezen. Deze worden geroepen om het gezin te bevrijden van repetitieve patronen die hele generaties frustreren. Deze zogenaamde ′zwarte schapen’ degenen die niet passen, degenen die huilen van rebellie, repareren, ontgiften en creëren nieuwe bloeiende takken in hun stamboom.

Talloze onwerkelijke verlangens, gebroken dromen of gefrustreerde talenten van onze voorouders manifesteren zich door deze opstand. Vanuit passiviteit zal de stamboom er alles aan doen om het neutrale en giftige verloop van de stam te behouden, wat de taak van de rebel moeilijk en tegenstrijdig zal maken.

Stop met twijfelen en zorg voor je zeldzaamheid ′als de kostbaarste bloem in je boom’. Jij bent de droom van al je voorouders."

~ Bert Hellinger


BLACK SHEEP: YOU ARE THE DREAM OF YOUR ANCESTORS

"The so-called black sheep of the family are, in fact, hunters born of paths of liberation into the family tree. The members of a tree who do not conform to the norms or traditions of the family system, those who since childhood have constantly sought to revolutionise beliefs, going against the paths marked by family traditions, those criticised, judged and even rejected, these are usually called to free the tree of repetitive stories that frustrate entire generations. The black sheep, those who do not adapt, those who cry rebelliously, play a basic role within each family system, they repair, pick up and create new and unfold branches in the family tree.

Thanks to these members, our trees renew their roots. Its rebellion is fertile soil, its madness is water that nourishes, its stubbornness is new air, its passion is fire that re-ignites the light of the heart of the ancestors. Uncountable repressed desires, unfulfilled dreams, the frustrated talents of our ancestors are manifested in the rebelliousness of these black sheep seeking fulfilment. The genealogical tree, by inertia will want to continue to maintain the castrating and toxic course of its trunk, which makes the task of our sheep a difficult and conflicting work. However, who would bring new flowers to our tree if it were not for them? Who would create new branches? Without them, the unfulfilled dreams of those who support the tree generations ago would die buried beneath their own roots.

Let no one cause you to doubt, take care of your rarity as the most precious flower of your tree. You are the dream of all your ancestors."

~ Bert Hellinger

Bas Roeleveld www.jeplekinnemen.nu4.148 weergaven0 opmerkingen
  • Foto van schrijverBas Roeleveld - jeplekinnemen.nu

"Therapie betekent niets anders dan een kind thuisbrengen bij zijn ouders. Welke therapeutische beweging kan de cliënt helpen om zijn weg terug te vinden naar zijn ouders, in het bijzonder naar zijn moeder? Pas als de helper of de therapeut de ouders van de cliënt respecteert, van hen houdt en hun een plaats in zijn hart geeft, kan dit doel bereikt worden. Als een cliënt dan bij je komt en over zijn ouders wil klagen, dan lukt het hem niet om jou aan zijn kant te krijgen of samen met jou tegen zijn ouders te zijn. Dit is dan onmogelijk. Dit is een deel van de kunst van het helpen - dat we dit begrijpen en ons gedrag veranderen, zodat ouders en hun kinderen samenkomen en de therapeut niet langer superieur is. In wezen heeft een therapeut de laagste rang in de therapeutische relatie. Op de eerste plaats komen de ouders, dan de cliënt en op de derde plaats komt de therapeut. Dus alles is omgedraaid en de therapeut is op een plaats die veilig is voor hemzelf. Maar hij kan dit alleen natuurlijk alleen maar doen als hij zijn eigen ouders een plaats heeft gegeven in zijn hart." ~ Bert Hellinger, "De kunst van het helpen" Bas Roeleveld www.jeplekinnemen.nu

225 weergaven0 opmerkingen
bottom of page